Ադմինիստրացիա

Ղեկավարություն

Կենտրոնի ղեկավարությունը կարևորագույն օղակն է հանդիսանում կենտրոնի գործնեության համար:

ՀՕՄ-ի Ախուրյանի ՙՄոր և մանկան առողջության կենտրոն՚-ի անմիջական ղեկավարությունն է հոգաբարձուների խորհուրդը, որի ատենապետուհին է Ալվարդ Պետրոսյանը: Հոգաբարձուների խորհրդը իր մշտական հսկողության տակ է պահում կենտրոնի գործնեությունը, ընդունում է որոշումներ և հետևում է դրանց լիարժեք իրականացմանը:

Կենտրոնի գործադիր տնօրենն է Սևակ Ավագյանը: Նա ղեկավարում է կազմակերպությունը` կրելով լիակատար պատասխանատվություն կայացրած որոշումների և դրանց հետևանքների համար: Հսկում է գույքի պահպանումն ու դրա արդյունավետ օգտագործումը: Կազմակերպում է կենտրոնի ֆինանսա-տնտեսական և հաշվապահական գործնեության իրականացումը, ինչպես նաև բժշկական կարևորագույն հարցերի կարգավորումը:

Կենտրոնի ղեկավարը միջոցներ է ձեռնարկում նաև կազմակերպությանը ապահովելու որոկյալ մասնագետներով, ինչպես նաև բարենպաստ պայմաններ է ապահովում նրանց լիարժեք և արդյունավետ գործնեությունը ապահովելու համար:

Կենտրոնը ունի նաև փոխտնօրեն` Վահրամ Միրզոյանը, որը գտնվում է գործադիր տնօրենի անմիջական ենթակայության տակ և նրա բացակայության ժամանակ ստանձնում է տնօրենի պարտականությունները,ինչպես նաև զբաղվում է կենտրոնի բժշկական տարբեր հարցերի կարգավորմամբ:

error: Content is protected !!
031270940 (25)
rfyhrt