Նվիրատվություն

ՀՕՄ-ի Ախուրյանի «Մոր և մանկան առողջության կենտրոն՚» հիմնադրամ

ՀՀ, Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան,Ախուրյանի խճ․ 20

ՙՀԷԲ՚, Գյումրու մասնաճյուղ
հ/հ 163127966550
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ , Գյումրու մասնաճյուղ
հ/հ 118021018825
ՀՎՀՀ 05803578

error: Content is protected !!
031270940 (25)
rfyhrt