Համակարգչային մաս

Կենտրոնի գործնեությունը առավել համակարգված դարձնելու համար ստեղծվել է ներքին համակարգչային ցանց: Յուրաքանչյուր կաբինետ ապահովված է համակարգչով, որտեղ ամեն օր մուտքագրվում են ֆինանսական, բժշկական, դեղորայքային և այլ տվյալներ, որոնք վերջնականորեն համակարգվում և ֆիքսվում են գլխավոր (մայր) համակարգչում:

Համակարգչի միջոցով կատարվում է հիվանդների գրանցում, տարբեր տեսակի հաշվետվությունների տպում, որը առավել դյուրին է դարձնում օպերատորի աշխատանքը յուրաքանչյուր ամսի վերջում կենտրոնի գործնեության ամփոփման գործում:

Կենտրոնը ապահովված է շուրջօրյա ինտերնետ կապով, որի միջոցով բուժ.անձնակազմին հնարավորություն է ընձեռնված տիրապետել գիտական և տեխնիկական վերջին, նորագույն նվաճումներին:

Վլադիմիր Աղաբեկի Ծատուրյան
համակարգչային օպերատոր

Հասմիկ Հովսեփի Զազյան
համակարգչային օպերատոր

error: Content is protected !!
031270940 (25)
rfyhrt