Ֆինանսական մաս

Կենտրոնի գործնեությունը ամբողջական դարձնելու գործում մեծ դեր ունի կենտրոնի ֆինանսական մասը:

Վերջինս ապահովում է կենտրոնի ֆինանսական գործնեությունը, արդյունքների հաշվապահական հաշվառումը, դրամական միջոցների և ապրանքա — նյութական արժեքների շարժը և հիմնական միջոցների լրիվ հաշվառումը:

Ֆինանսական բաժնում է կատարվում կենտրոնի ծախսերի լրիվ հաշվառումը,աշխատավարձի ֆոնդի ճիշտ բաշխումը և վճարումը:

Ապահովվում է մատակարարների և բյուջեի փոխադարձ հարաբերությունները: Ֆինանսական բաժնում մշտապես ամփոփվում և կազմվում են ամսեկան, եռամսյակային, ինպես նաև տարեկան հաշվետվություններ հաշվապահական հաշվեկշռի վերաբերյալ:

Արաքսյա Բաբկենի Զազյան
գլխավոր հաշվապահ

Գայանե Մնացականյան
կադրերի տեսուչ

error: Content is protected !!
031270940 (25)
rfyhrt