Ծառայություններ

  • Ծննդալուծում

  • Կեսարյան հատում
  • Հղիության պաթոլոգիա
  • Գինեկոլոգիական հիվանդների բուժում
  • Գինեկոլոգիական վիրահատություններ

error: Content is protected !!
031270940 (25)
rfyhrt